Gebruikersvoorwaarden

Deze website is onderdeel van Marketing Advize Eenmanszaak

Marketing Advize beheert meerdere websites waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om maximaal 5 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Marketing Advize. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

In deze korte versie van het privacybeleid, lees je waarvoor Marketing Advize jouw persoonsgegevens gebruikt en hoe je zelf gemakkelijk je rechten kan uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Marketing Advize gebruikt dezelfde definitie voor persoonsgegevens zoals die in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat . Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je woonadres en je naam.

Aanvraagspecifieke gegevens zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over jouw woonsituatie, bijvoorbeeld het aantal kamers in uw woning, in welk jaar uw woning is gebouwd of voor hoeveel het is aangekocht.

Het doel waarvoor Marketing Advize je persoonsgegevens gebruikt

Wanneer je via de formulieren van Marketing Advize offertes aanvraagt voor een bepaalde dienst, dan ontstaat er een overeenkomst tussen jou en Marketing Advize. Marketing Advize heeft dan de plicht om voor jou op zoek te gaan naar maximaal 5 vakspecialisten die je een gratis offerte kunnen toesturen.

Om dat te kunnen doen, heeft Marketing Advize wel je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de gegevens die je invult in het formulier. Marketing Advize behandelt ze met de grootst mogelijke zorg en zal ze voor geen enkel ander doel inzetten dan de uitvoering van haar dienst.

Marketing Advize zorgt ervoor dat je altijd de controle behoudt

Ook nadat je je persoonsgegevens aan Marketing Advize beschikbaar hebt gesteld, behoud je er de controle over. Je hebt altijd de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of in zijn geheel te verwijderen.

Op die manier blijf je na de aanvraag zelf de baas over jouw gegevens.

Volg deze link als je het volledige privacybeleid wil lezen

Minderjarigen

De dienst van Marketing Advize is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

Marketing Advize probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Marketing Advize heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Marketing Advize geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Marketing Advize behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Marketing Advize adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2020

Pin It on Pinterest